Η Ειδική αγωγή και εκπαίδευση

είναι το σύνολο των ειδικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε άτομα με διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, διασφαλίζοντας έτσι μία ολοκληρωμένη εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα,η ειδική αγωγή στοχεύει μέσω ενός σχεδιασμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, στην ομαλή ένταξη των παιδιών με σοβαρές διαταραχές στο κοινωνικό σύνολο ή άλλωτε στην αντιμετώπιση των ειδικών μαθησιακών/εκπαιδευτικών αναγκών, παιδιών με Δυσλεξία ή μαθησιακές δυσκολίες.

Έργο του ειδικού παιδαγωγού είναι μέσα απο τις διάφορες ειδικές εκπαιδευτικές διαδικασίες, ανάλογα πάντα και με τις ανάγκες των ατόμων, να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν διάφορες δεξιότητες, όπως της αυτοεξυπηρέτησης κ.α. καθώς και να αναπτύξουν σταδιακά και το αίσθημα της ανεξαρτησίας.Έτσι, επιτυγχάνεται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων του παιδιού καθως και η αλληλο-αποδοχή του απο το κοινωνικό σύνολο. Επίσης, η Ειδική Αγωγή είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις όπου το παιδί δεν μπορεί να ακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης του και έχει ανάγκη απο μια πρόσθετη εξατομικευμένη εκπαιδευτική προσέγγιση.