Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών

Ο όρος αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών αναφέρεται σε μαθητές με κανονική νοημοσύνη χωρίς οργανικά και συναισθηματικά προβλήματα, που όμως, δεν μπορούν να ακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου με επιτυχία.

Τα πρώτα προβλήματα εμφανίζονται όταν το παιδί ξεκινήσει το δημοτικό, οι ενδείξεις όμως, μπορεί να υπάρχουν απο την προσχολική ηλικία (για παράδειγμα, δεν μιλάει καθαρά)

Τα παιδιά αλλά και οι ενήλικες με μαθησιακές διαταραχές, δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο τις δυσκολίες τους στη γραφή, ανάγνωση ή τα μαθηματικά, αλλά και την αμφισβήτηση του οικογενειακού και κοινωνικού τους περιβάλλοντος ως προς την ύπαρξη αυτών των δυσκολιών και ως προς την ιδιαίτερη προσοχή με την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται.

Πότε πρέπει να ζητήσετε τη βοήθεια ειδικού;

Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι οι δυσκολίες εμφανίζονται απο την πρώτη δημοτικού και μπορεί και μπορεί να συνεχίζονται μέχρι και τις τελευταίες τάξεις του λυκείου. Πολλά παιδιά μπορεί να τις καλύπτουν, αλλά μη διστάσετε να ζήτησετε βοήθεια αν βλέπετε ότι το παιδί σας θέλει να συμμετέχει στο μάθημα αλλά δεν μπορεί. Οι δυσκολίες που εμφανίζει το παιδί με δυσλεξία ή μαθησιακή δυσκολία, μπορεί να συνοδεύονται και απο άλλες ενδείξεις που δύσκολα εντοπίζονται απο το δάσκαλο, τους γονείς ή τον παιδίατρο. Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισής τους είναι η έγκαιρη παρέμβαση απο τον ειδικό.